تعریف گرامر
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: گرامر ، تعریف گرامر ، تعریف ، گرامر چیست؟

گرامر نظام یک زبان را تشکیل می دهد. مردم گاهی اوقات فکر می کنند گرامر مجموعه "قاعده های یک زبان است". اگر ما در تعریف گرامر از واژه ی "قاعده" استفاده کنیم، بدین معنی است که اول قواعد زبان را ایجاد کنیم و سپس به آن زبان صحبت کنیم، مثل یک بازی جدید. در حالی که زبان ها بدین صورت به وجود نیامده اند. زبان از زمانی به وجود آمد که انسان صداهایی را از خود تولید می کرد که منجر به ساختن کلمات، عبارات و جملات شد. هیچ زبان عامیانه ای ثابت نیست. همه ی زبان ها به مرور زمان تغییر می کنند. چیزی که ما به عنوان «گرامر» می شناسیم انعکاس ساده ی یک زبان در یک زمان خاص می باشد. آیا ما برای یادگیری یک زبان باید گرامر بخوانیم؟ کوتاه ترین جواب ممکن «نه» است. بسیاری از مردم دنیا به زبان محلی و بومی خودشان صحبت می کنند بدون اینکه نیازی به مطالعه ی گرامر آن زبان داشته باشند. بچه ها شروع به حرف زدن می کنند بدون اینکه حتی کلمه «گرامر» را بلد باشند. اما اگر شما در یادگیری یک زبان خارجی جدی باشید، جواب بلند تر «بله» می باشد؛ گرامر می تواند در یادگیری سریع و مؤثر یک زبان به یاری شما برسد. مهم این است که گرامر را مثل یک دوست تجسم کنید که می تواند شما را یاری کند. زمانی که شما معنی و مفهوم گرامر (یا نظام) یک زبان را فهمیدید، قادر به شناخت بسیاری از مسائل خواهید بود بدون اینکه نیازی به سؤال پرسیدن از معلم شوید و یا به کتاب مراجعه کنید. پس گرامر را همانند یک چیز خوب در نظر بگیرید، چیزی مثبت و چیزی که شما می توانید با آن راه خودتان را پیدا کنید_مثل یک تابلوی راهنما یا مثل یک نقشه.

ترجمه: جمال پاریاب